Kancelaria Notarialna - Notariusz Ewa Montowska

W ramach ustawowych uprawnień wykonywanego przeze mnie zawodu notariusza moja Kancelaria świadczy Państwu usługi polegające na pomocy prawnej w sprawach dotyczących kwestii majątkowych.

Dokonując czynności notarialnych moim priorytetem pozostaje dochowanie tajemnicy zawodowej, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego, bezstronne, a jednocześnie indywidualne pochylenie się nad Państwa sprawami, celem wybrania – w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, najodpowiedniejszego rozwiązania, który będzie zabezpieczał słuszne interesy każdej ze stron czynności oraz najpełniej odzwierciedlał stan faktyczny, z którym Państwo zwracacie się do mojej Kancelarii. Ważne jest dla mnie także, aby otrzymując wypis sporządzonego przeze mnie urzędowego dokumentu, każdorazowo pozostawali Państwo z przekonaniem, iż uzyskali jasną i kompletną informację w przedmiocie dokonanej czynności notarialnej,

W mojej Kancelarii przeprowadzą Państwo nie tylko najbardziej klasyczne czynności notarialne polegające na udzieleniu pełnomocnictwa, dobrowolnym poddaniu się egzekucji, czy dotyczące obrotu nieruchomościami (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowy przedwstępne wcześniej wymienionych umów), sfery majątkowej małżonków (tak zwana intercyza, podział majątku wspólnego), spraw spadkowych (np. odrzucenie lub przyjęcie spadku, testament, poświadczenie dziedziczenia, dział spadku) oraz odnoszące się do funkcjonowania spółek prawa handlowego (umowy spółek, protokoły zgromadzeń), ale także te mniej popularne, jak na przykład umowa zlecenia nabycia nieruchomości, czynności związane z zarządem sukcesyjnym, tudzież protokół z treści strony internetowej, czy wiadomości sms.

Ze szczegółowym zakresem oferowanych w Kancelarii czynności notarialnych mogą się Państwo zapoznać w zakładce „Obszary działalności”, bądź też poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Kancelarii.

Notariusz Ewa Montowska

 Poniedziałek – Piątek 9.00 – 16.00

 Długa 31/4, 85-034 Bydgoszcz