Poniedziałek – Piątek 9.00 – 16.00

 Długa 31/4, 85-034 Bydgoszcz