O Kancelarii

Notariusz Ewa Montowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na stanowisko notariusza została powołana w 2020 roku, będąc uprzednio w latach 2012-2019 – sędzią sądu powszechnego.

Notariusz Ewa Montowska prowadząc Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przynależy do Izby Notarialnej w Gdańsku.